Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2011

strzyga
Przykre. Patrzę na dziewczynę, której właśnie pęka serce. Na dodatek patrzę w lustro.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viabialasmierc bialasmierc
strzyga
Iść żyć. Udawać cząstkę społeczeństwa.
— Marcin Świetlicki
strzyga
6690 a3e6
Reposted fromluny luny viabialasmierc bialasmierc
strzyga
1455 a387
Reposted fromSuzi Suzi viabialasmierc bialasmierc
strzyga
to zajebiste uczucie, jak nagle odkrywasz zespół, który właśnie miażdzy ci mózg, bo jest tak zajebisty
Reposted fromraconteur raconteur viavanity vanity
strzyga
9529 19cf 420
Reposted fromspojrzenie spojrzenie viabialasmierc bialasmierc
strzyga
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę...
— Muminki.
Reposted fromyeah yeah viabialasmierc bialasmierc
strzyga

Największą chorobą naszych czasów jest doszukiwanie się we wszystkim sensu.

— Pablo Picasso
Reposted fromewe ewe viabialasmierc bialasmierc

The difference between men and women after a break up

lesfemmefatale:

Men

Break up day:

A week later:

A month later:

Women

Break up day:

A week later:

A month later:


This is without a doubt the most accurate thing I’ve ever seen on tumblr.

Preach ^^

Reposted fromsugartitz sugartitz viavanity vanity
strzyga
9177 698b 420
strzyga
Zaraz zrobimy kawę. Wprawdzie nie mam kawy, filiżanek i pieniędzy,ale od czego jest nadrealizm, metafizykapoetyka snów.

                           - Tadeusz Różewicz "Kartoteka"
Reposted fromdragunov dragunov viavanity vanity
strzyga

That awkward moment when you’re about to go to bed and then you realize you had homework.


strzyga
<mdx> niech Adam weźmie swoje koleżanki
<mdx> i Ty weź swoje koleżanki
<mdx> i ja wezmę swoje koleżanki
<mdx> i sobie kulturalnie posiedzimy we trzech
Reposted fromkropkawkropke kropkawkropke viavanity vanity
strzyga

when you & someone else dislike the same person...

strzyga
Uwielbiam męskie perfumy, t-shirty i za duże bluzy
Reposted frommefir mefir viavanity vanity
strzyga
0884 68c9 420
O MATKO, MATKO, MATKO! 


ile jedzenia :D
Reposted fromzyggie zyggie viavanity vanity
strzyga
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.  
— elsewhere
Reposted fromfromaage fromaage viavanity vanity
strzyga
8107 e8e9
strzyga
9757 1cee 420
Neony ♥
Reposted fromhellyeah hellyeah viagrungge grungge
strzyga
0339 d45d 420
Reposted fromnatalieportman natalieportman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl